Gantt-diagram

Visuell hantering av dina projekt och uppgifter. Gantt-diagrammet ger dig möjlighet att enklare se aktuell status för projektleveranser, sätta prioriteringar och kravspecifikationer.

Projektets tidslinje

Tidslinjen engagerar ditt team genom att enkelt följa projektuppdateringar i realtid. Med några få klick kan du följa inlägg och konversationer i pågående projekt. Med smarta inställningar kan enkelt välja vilka uppdateringar du till prenumerera på via e-post

Tasks

MyProjects Task Manager gör det enkelt att delegera uppgifter, prioritera att-göra listor och se till att inget blir missat. En uppgift är ditt åtgärdsobjekt. Det kan tilldelas, märkas, prioriteras och spåras. Teammedlemmar kan skapa, tilldela uppgifter och lämna kommentarer till varandra om uppgifter för att hålla reda på framsteg och ställa frågor.

Checklists

A task is your to-do item. It can be assigned, labeled, prioritized and tracked. Team members can create, assign tasks and leave comments for each other on tasks to keep track of progress and ask questions.A task is your to-do item. It can be assigned, labeled, prioritized and tracked. Team members can create, assign tasks and leave comments for each other on tasks to keep track of progress and ask questions.

Projekt notifieringar

En central del av ett framgångsrikt samarbete och ett gemensamt engagemang inkluderar realtidsuppdateringar och meddelanden om projektets framsteg. Projektmedlemmar kan prenumerera på notifieringar och dagliga rapporter.

Activity Management

En framgångsrik kombination av projektledning och resursplanering är förmågan att följa projektaktiviteter. BASCRM Activity Management erbjuder rätt verktyg för att samarbeta med kollegor och varje aktivitet som är relaterad till ett projekt lagras på en central plats.

Projektbudget

Du kan med lätthet planera, se över, och gå igenom projekt för att få insyn i teamets prestationer. Håll reda på hur tiden används, per projket eller person för den rätta planeringen av budget och management.

  • Skapa roller och bestäm timkostnader
  • Daglig rapportering
  • Rapportering av kostnader
  • Management verktyg för godkännande av specifikationer
  • Skapa fakturor

Projektdokument

Skapa dokument online med BASCRM Editors och ladda säkert upp ditt arbetsmaterial och andra filer. Dela allt med ditt projektteam - smidigt och utan krångel . MyProjects Document ger dig full kontroll över all din data.

Collaborate more efficiently, track when someone downloads or sends you a file. Limit the sharing time and see how / when your files are accessed with a comprehensive activity log.

Management Dashboards

Break down complex data into what you really want to know: are you being effective.  Use data to take actionable insights, with dashboards providing powerful visualizations to support your teams and management.

Analytics dashboards, reporting, and real-time alerts provide teams across the organization access to track performance. Alerts for overdue tasks, delays or costs enable to keep control at all times.

Full collabration

Create and share folders with your clients for full collabration. Set permissions and assign access on a need-to-know basis. Monitor the users with a comprehensive activity log.

Quick Email

Full integrations with your email. Enables users to email documents directly from within BASCRM Box for super-fast emailing.

User groups

Securely Share Documents Online. Share unlimited documents across your organization with employees or clients.Set permissions and assign access on a need-to-know basis.

Version Control

Unlimited versions of documents and revert back to any older version at any time. Versioning also offers security against unauthorized overwrites by users with restricted rights.